24. prosince: Dovolte, abych Vám poděkoval za přízeň a spolupráci v letošním roce a zároveň Vám popřál klidné a požehnané svátky vánoční.  Do nového roku 2010 hlavně hodně zdraví a úspěchů. Mám již teď pro Vás připraveny některé novinky, jako velkoformátový tisk fotografií, výrobu různých dárkových předmětů, či zlevnění tisku fotografií. Podrobnější informace během ledna. Váš fotograf Pavel Hodan