30.září: V ranních hodinách došlo k optimalizaci fotografií v jednotlivých galeriích, chybou redakčního systému narostla velikost nad únosnou mez a mohlo docházet k jejich dlouhému načítání. Chyba je již odstraněna:)