8. ledna: Svátek Tří Králů s sebou nenese pouze konec doby vánoční, ale ohlašuje i každoroční celorepublikovou charitní Tříkrálovou sbírku a Tříkrálový ples pořádaný farníky ze Skutče, Rané a Předhradí…jelikož jsem i letos nosil na klopě vizitku pořadatel plesu, fotografií zde není tolik, kolik bych si přál…