V letošním roce připravila Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé v rámci Evpropského dne mozku celodenní program pro širokou veřejnost. Přednášky odborníků z řad lékařů, fyzioterapeutů a psychologů doprovazela výstava specializovaných firem. Dobrovolníci si mohli vyzkoušet na vlastní kůži balanční plošinu, oscilační tyče a jiné pomůcky používané při rehabilitaci ve zdejší léčebně. Pro tělesně postižené zde byly přistaveny dva vozy s ukázkou možných úprav interiéru pro pomůcky, vozíky apod. Odpolední odborné přednášky vystřídala na několik okamžiků pohádka pro dospělé – pobavit návštěvníky přijel Jan Honza Lušovský, jak sám o sobě říká – kreslíř, humorista a emeritní učitel stolničení“. A v neposlední řadě byla možnost projet se na koních v rámci nabízené hipoterapie a navštívit řemeslný jarmark..