Obnova dat z paměťových karet karet

Obnova dat z paměťových karet

 • nezáleží na typu paměťové karty
 • nezáleží na velikosti paměťové karty
 • nezáleží na stáří paměťové karty

Zjistili jste, že Vám schází byť jen jediná fotografie na Vaší paměťové kartě? Právě jste stiskli tlačítko smazání jedné nebo všech fotografií, kartu zformátovali? Nebo fotografie pouze přesunuli do PC a v PC jste je následně nenašli?

Důležité podmínky pro vysokou úspěšnost záchrany:

 • ve chvíli zjištění problému je nejdůležitější kartu již nadále NEPOUŽÍVAT!!!
  (budete-li fotit dále, snižuje se šance na úspěch)

Jak dále postupovat?

 • kartu vyjměte ze zařízení (fotoaparát, videokamera, PC)
 • zabalte do pevného pouzdra, aby nedošlo k jejímu fyzickému poškození
 • zašlete na kontaktní adresu

Co bude následovat?

 • karta bude ZDARMA analyzována
 • bude provedeno následné obnovení dat
 • zachráněná data budou následně vypálená na DVD
 • v dalších dnech můžete očekávat zásilku přepravní služby

Jaká je šance?

 • v případě nefyzického poškození karty velice vysoká – až 99%

Možná rizika?

 • fotografie nebudou mít stejné názvy jako při fotografování (budou pouze očíslovány)
 • z jedné fotografické akce se nemusí podařit obnovit všechny fotografie
 • fotografie nebudou úplné (v části fotografie bude barevný pruh překrývající její obsah), některé fotografie se mohou překrývat apod..