Fotografie z udělování svátosti biřmování – farnost Proseč, květen 2013.