Několik fotografií z požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky v lednu 2013